دفتر حضرت آیت الله العظمی سید محمود هاشمی شاهرودی با صدور بیانیه ای تجاوز وحشیانه و تروریستی به تعدادی از دوستداران اهلبیت(علیهم السلام) در مصر را محکوم کرد

دفتر حضرت آیت الله العظمی سید محمود هاشمی شاهرودی با صدور بیانیه ای تجاوز وحشیانه و تروریستی به تعدادی از دوستداران اهلبیت(علیهم السلام) در مصر را محکوم کرد

بسم الّله الرحمن الرحیم

دفتر حضرت آیت الله العظمی سید محمود هاشمی شاهرودی با صدور بیانیه ای تجاوز وحشیانه و تروریستی به تعدادی از دوستداران اهلبیت(علیهم السلام) در مصر را که منجر به شهادت چند تن و زخمی شدن تعدادی دیگر گردید، محکوم کرده و از کلیه علما و تشکّلها و سازمانهای اسلامی و نخبگان و روشنفکران جهان اسلام می خواهد که نقش خود را در ایستادگی در برابر اینگونه رفتارهای منحرف و مخالف با ارزشهای  اسلامی و انسانی، ایفا نمایند.

 وظیفه حکومت و دستگاه قضایی مصری است که در انجام وظایف و مسئولیتهای خود، به باز خواست و مجازات جنایتکاران و کسانی که در ورای این اقدامات هستند و دارای اندیشه های منحرف و تکفیری بوده و با رفتار و گفتار خویش چهره تابناک اسلام را خدشه دار می کنند، بپردازد.

 

دفتر آیت الّله العظمی هاشمی شاهرودی